با ما تماس بگیرید

09137866993


آموزش ثاقب (روخوانی با رویکرد جلسات خانگی قرآن کریم)

آموزش ثاقب (روخوانی با رویکرد جلسات خانگی قرآن کریم)
تعداد آزمون‌ها
3 آزمون
تعداد فصل‌ها
6 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
68 جلسه
تعداد فراگیر
91 نفر
مدرسان
نبی الله بیاتی،مجتبی شغلی،امین شغلی،علی قاسمی
490000
200,000 تومان
490000
200,000 تومان

توضیحات دوره

برگزاری جلسات خانگی و ترویج این سنت حسنه با قدمت از رسالت‌های مومنین مخصوصا اهل علم می‌باشد. برای این امر لازم است تا به مهارتهای لازم در این امر مسلط باشیم. دوره حاضر در ضمن برگزاری دوره آموزشی روخوانی قرآن، به مباحث مختلف در باب برگزاری جلسات خانگی قرآن می‌پردازد.

جلسات دوره

تکمیل اطلاعات
کسب مهارت در خواندن حروف دارای فتحه
7 دقیقه
تلفظ حرف واو
3 دقیقه
کسب مهارت در خواندن حروف دارای کسره
5 دقیقه
تلفظ حرف ح
3 دقیقه
کسب مهارت در خواندن حروف دارای ضمه
3 دقیقه
تلفظ حرف ع
3 دقیقه
کسب مهارت در خواندن حروف دارای الف مدی
3 دقیقه
تلفظ حرف غ
1 دقیقه
کسب مهارت در خواندن حروف دارای یاء مدی
6 دقیقه
تلفظ حرف ث
3 دقیقه
کسب مهارت در خواندن حروف دارای واو مدی
7 دقیقه
تلفظ حرف ذ
3 دقیقه
کسب مهارت در خواندن حروف ساکن
7 دقیقه
تلفظ حرف ظ
3 دقیقه
کسب مهارت در خواندن حروف مشدد
8 دقیقه
تلفظ حرف ط
4 دقیقه
کسب مهارت در خواندن حروف دارای تنوین
تلفظ حرف ص
5 دقیقه
کسب مهارت در خواندن حروف دارای مد
5 دقیقه
تلفظ حرف ض
1 دقیقه
حروف ناخوانا(1)
8 دقیقه
حروف ناخوانا(2)/ پایه الف مدی
5 دقیقه
حروف ناخوانا(3)
4 دقیقه
حروف ناخوانا(4)/ وای ناخوانا
10 دقیقه
حروف ناخوانا(5)/ لام نزد حروف شمسی
7 دقیقه
حروف ناخوانا(6)/ حروف مدی نزد همزه وصل
5 دقیقه
کسب مهارت در موراد اشباع
8 دقیقه
کسب مهارت در خواندن حروف مقطعه
8 دقیقه
کسب مهارت در نحوه خواندن تنوین در کنار همزه وصل
8 دقیقه
کسب مهارت در خواندن از ابتدای همزه وصل
کسب مهارت در وقف بر کلمات
8 دقیقه
عالائم وقف و ابتدا
11 دقیقه
کسب مهارت در خواندن کلمات دارای اقلاب
4 دقیقه
کسب مهارت در خواندن کلمات دارای ادغام
7 دقیقه
کسب مهارت در قرائت کلمات خاص
10 دقیقه
چیستی، چرایی و چگونگی
14 دقیقه
اصول برگزاری
13 دقیقه
مدل های برگزاری
23 دقیقه
شیوه برگزاری
19 دقیقه
آزمون آشنایی با جلسه خانگی قرآن کریم
7 دقیقه
اهداف مربیگری
10 دقیقه
فواید مربیگری
6 دقیقه
ارکان مربیگری
5 دقیقه
ویژگی‌های مربی
11 دقیقه
مخاطب شناسی
12 دقیقه
محتوای مناسب
6 دقیقه
ابزارهای کمک آموزشی
6 دقیقه
مهارت کلاسداری(طرح درس)
12 دقیقه
مهارت کلاسداری(شروع با داستان)
10 دقیقه
مهارت کلاسداری (شروع با شعر)
6 دقیقه
مهارت کلاسداری(شروع با طنز)
5 دقیقه
مهارت کلاسداری(شروع با همخوانی)
5 دقیقه
مهارت کلاسداری(شروع با متن ادبی)
3 دقیقه
مهارت کلاسداری(شروع با خاطره)
5 دقیقه
آزمون مهارت های مربیگری
10 دقیقه
ضرورت ارتباط موثر
12 دقیقه
انواع ارتباط
12 دقیقه
روشهای ارتباط موثر(نشان دادن یک تخصص و مهارت)
9 دقیقه
روشهای ارتباط موثر(معرفی خود - مشابهت سازی)
9 دقیقه
روشهای ارتباط موثر( حفظ اسامی- پررنگ کردن نقاط قوت)
11 دقیقه
روشهای ارتباط موثر(همراه کردن مخاطب)
17 دقیقه
روشهای ارتباط موثر(استفاده از بازی)
11 دقیقه
روشهای ارتباط موثر(برخورد متناسب با وقت و زمان-ظاهرسازی)
12 دقیقه
روشهای ارتباط موثر( اظهار علاقه به مخاطب)
10 دقیقه
روشهای ارتباط موثر(رعایت آداب اجتماعی)
12 دقیقه
آزمون راهکارهای ارتباط موثر
5 دقیقه
گواهینامه

امتیاز

4.56 از 5 / 8 رای