با ما تماس بگیرید

09398535042


نبی الله بیاتی


https://www.taharoshd.com/storage/user/d0/a1/d0a12bc3aa964614ffe7fb0df3735ebd/d0a12bc3aa964614ffe7fb0df3735ebd_avatar.jpg?v=1668236968
نام و نام خانوادگی : نبی الله بیاتی آخرین مدرک تحصیلی : - رشته تحصیلی : تخصصی تبلیغ (سطح چهار حوزه) محل تحصیل: قم
نبی الله بیاتی دانش آموخته حوزه علمیه قم است  فعالیت خود در حوزه تبلیغ مباحث دینی را از حدود سال 1370 شروع کرده است تدریس و تعلیم روشهای تدریس و کلاسداری دینی و راهکارهای ارتباط گیری با نسل امروز در کنار فعالیت های اجرایی و جهادی بخشی از خدمات اوست
تالیف کتاب های روش مند در حوزه تبلیغ و جوانان و نوجوانان از آثار قابل استفاده برای مخاطبین می باشد.
دوره‌های نبی الله بیاتی