با ما تماس بگیرید

09398535042


امین شغلی


https://www.taharoshd.com/storage/user/8f/99/8f99e68652a424d2b0456a88ac19cd61/8f99e68652a424d2b0456a88ac19cd61_avatar.jpg?v=1668236928
نام و نام خانوادگی : امین شغلی آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : مدیریت راهبردی فرهنگ محل تحصیل: قم
 امین شغلی حافظ ۲۰ جز از قرآن کریم و طلبه سطح سه حوزه علمیه قم است.
برگزاری دوره‌ها و کلاس های شبانه روزی حفظ قرآن کریم و مدیریت پویش‌های مختلف در زمینه گسترش جلسات خانگی قرآن کریم از جمله فعالیت های او در کنار تحصیل و حفظ آیات الهی بوده است.
از علاقه مندی های او فعالیت های جهادی تبلیغی در زمینه های محتلف است که به آنها اهتمام دارد
دوره‌های امین شغلی